Algemene Voorwaarden

1.     Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar mail@heksenkruid.nl of de aanmeldbutton op de website. Hierna zal je via de mail verdere informatie en voor maandelijkse betalingen een incassoformulier toegestuurd krijgen die je ingevuld en ondertekent retourneert naar Heks en Kruid. Met de inschrijving geef je aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van de E-Learning van Heks en Kruid.
Zodra de e-learning van start gaat krijg je per mail de inloggegevens + informatie toegestuurd welke nodig is om de e-learning te volgen.

2.     Kosten en betaling
 E-Learning Kruidenspirit is voor een periode van 12 maanden;

Liever per maand betalen?
Maak dan de eerste betaling via de juiste link in orde (hieronder). De vervolgbetalingen gaan via automatische incasso:

Bij maandelijkse betaling wordt u gevraagd om de eerste betaling te accorderen, de vervolgbetalingen worden ca 5 werkdagen nadat de nieuwe lessen online zijn gekomen afgeschreven, hiervan wordt u per mail op de hoogte gesteld. U dient ervoor te zorgen dat het bedrag dan op de rekening aanwezig is. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken.

3.     Kruiden Magie praktijkpakket
Het Kruiden Magie praktijkpakket is speciaal ontwikkeld voor de e-learning cursisten met een Pluspakket. Hierin zitten alle ingrediënten die garant staan voor een kruidige en magische maand, zodat je direct aan de slag kunt gaan met de lesstof. 

Kosten E-Book
De lessen blijven 12 resp. 13 maanden online beschikbaar, elke maand vult de lijst zich aan met 1 nieuw Kruid. De informatie mag men kopiëren/opslaan voor eigen gebruik, er wordt bij aanvang geadviseerd om dit vanaf het begin af aan te doen. Wil men dit niet dan kan er na afronding het E-Book tegen kostprijs worden aangeschaft (25 euro). Dit is een volledig naslagwerk van 250 pagina's op A4-formaat. Bij het Pluspakket zit dit boek er standaard bij.

4.     Begeleiding en communicatie via de e-learning
a. Via de mail mail@heksenkruid.nl kunnen vragen worden gesteld die betrekking hebben op de e-learning en de inhoud ervan.  
b. In de e-learning is er per les een forum waar vragen/ervaringen/huiswerkopdrachten kunnen worden ingediend.
c. In de e-learning is er een chatroom, hier vindt maandelijks op een vast tijdstip de Kruidenbabbel plaats; datum en tijd wordt kenbaar gemaakt in de aankondigingsmail per maand.
d. Voor actieve e-learning cursisten is er een besloten Facebookgroep, tijdens de duur van de cursus heb je echt op lidmaatschap.

5.     Vroegtijdig beëindigen/ pauzeren
Als u ervoor kiest om de E-Learning van Heks en Kruid te betalen in termijnen, dan bent u verplicht om de automatische incasso te accorderen door de eerste betaling zelf uit te voeren. Ook bent u verplicht om de afgesproken termijnen te betalen. Mocht u voortijdig en met een geldige reden het incasso contract willen beëindigen dan betaalt u een opzegtermijn van twee maanden. Wilt u de E-Learning tijdelijk pauzeren, dan kunt u dat per mail aangeven, dit ontheft u niet van de betalingsverplichting.

6.     Retourbeleid
Voor de cursussen geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf het moment dat de bevestigingsmail van Heks & Kruid is verstuurd. De annulering dient schriftelijk te worden ingediend. Op deze manier krijgt de cursist de volledige investering retour. Bij annulering na 15 dagen na aanmelding is de cursist de overeengekomen prijs verschuldigd.

7.     Copyright© op de E-learning
De E-learning van Heks en Kruid en de gehele inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van de website, inhoudelijke informatie of opbouw van de cursus of inhoud van de gedeelde informatie te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, te delen met derde of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yvonne Vrijhof – Heks en Kruid.

8.     Klachtenregeling
Heks en Kruid heeft met alle toewijding en liefde de lessen van de E-Learning samengesteld. Mocht er onverhoopt toch een klacht zijn die u wilt melden dan kunt u gebruik maken van het Klachtenformulier. Zodra u dit heeft ingevuld en verzonden naar mail@heksenkruid.nl zal uw klacht binnen 48 uur in behandeling worden genomen. Uiteraard wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld en zullen wij de nodige maatregelen treffen mocht de klacht gegrond zijn. U kunt binnen 5 tot 10 werkdagen nadat de klacht in behandeling is genomen een terugkoppeling verwachten via de e-mail of evt. telefonisch. Het klachtenformulier kunt u hier vinden

9.     Aansprakelijkheid
Heks en Kruid verklaard de E-learning Kruidenwijs© zorgvuldig en naar beste weten te hebben samengesteld, Heks en Kruid kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook die het gevolg zijn van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op de bedoelde informatie.

De informatie in de E-Learning is bedoeld om meer over kruiden te leren. Er kunnen geen rechten aan die informatie worden ontleend. Hoewel Heks en Kruid zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de lesstof in de E-Learning en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Heks en Kruid niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Heks en Kruid garandeert evenmin dat de lesstof in de E-Learning foutloos zal zijn. Heks en Kruid wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de lesstof in de E-Learning uitdrukkelijk van de hand. Heks en Kruid is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via de lesstof in de E-Learning

Het kruiden advies en informatie die u in de lesstof van de E-Learning vindt is niet bedoeld als vervanging voor welk medisch advies dan ook en houdt als zodanig ook geen rekening met uw persoonlijke gezondheidssituatie. De informatie in de lesstof van de E-Learning is ook niet geschikt als diagnose voor een bepaalde ziekte of probleem en is niet geschikt als behandeling hiervoor. De inhoud van de lesstof van de E-Learning verstrekt op geen enkele wijze medisch advies. Belangrijk: raadpleeg bij lichamelijke klachten ook altijd eerst uw huisarts. Wanneer u de lesstof van de E-Learning raadpleegt, gaat u ermee akkoord dat u niet enkel vertrouwt op de informatie die verstrekt wordt, maar ook medisch advies inwint bij een medisch adviseur/specialist. Het gebruik van de E-Learning maar ook de toepassingen van de informatie is geheel voor uw eigen risico. Onder geen beding is de inhoud van de lesstof van de E-Learning verantwoordelijk of aanspreekbaar voor welke mogelijke schade dan ook ten gevolge van de verschafte informatie en of de toepassing daarvan. Het gebruik van de informatie op is geheel op eigen risico.

10.  Fouten in het lesmateriaal
Heks en Kruid is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Mocht u fouten ontdekken, laat het dan z.s.m. weten, zodat Heks en Kruid waar nodig is dit kan aanpassen c.q. corrigeren en de andere cursisten hiervan op de hoogte kan stellen.

11.  Privacy algemeen
Persoonsgegevens die u op doorgeeft aan Heks en Kruid worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven; het informeren over de E-Learning en evt de incassocontracten. Gebruik van uw gegevens; uw persoonlijke gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt. Daarnaast gebruikt Heks en Kruid de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Heks en Kruid. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Privacy cursisten e-learning

12.  Wanneer u zich aanmeldt voor de e-learning van Heks en Kruid, zal er aan u worden gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om uw toegang te verstrekken in het learning managementsysteem en om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in het les aanbod. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Heks en Kruid en die van een derde erkende partij (IVIN). Uw gegevens worden alleen voor dit doeleinde gebruikt en niet gecombineerd voor andere doeleinde.

13.  Akkoordverklaring
Met de ondertekening van het incassoformulier gaat u akkoord met de AVW van Heks en Kruid. Met de eenmalige betaling van de E-Learning bent u op de hoogte gesteld van de AVW.

Bedrijfsgegevens:
Heks en Kruid - Yvonne Vrijhof
Snippenbos
IJmuiden
Telefoon 06-22163389
mail@heksenkruid.nl
www.heksenkruid.info

KvK 34240221
BTW NL 002122778B94